Exhibitor:Bratislavská organizácia cestovného
Contact:SK-81499 Bratislava, Primaciálne námestie 1
Stand:
Hall A: 206C
Main exhibitor: